Redd norsk mat- og drikkekultur!

Vi faller utenfor dagens støtteordninger, fordi mat- og drikke ikke regnes som kultur ifølge Kulturdepartementet og Kulturrådet. Dette finner vi urimelig og frykter for fremtiden til disse festivalene i Norge.…